Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2017-05-05

Dofinansowanie opłat za gaz dla Powstańców Warszawskich

[Oprac.: lilianat, źródło: www.udskior]

 

Dzięki współpracy Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, w styczniu 2017 roku powstał wspólny projekt pod nazwą „Rachunek wdzięczności PGNiG”, który zapewnia dofinansowanie Powstańcom Warszawskim rachunków za gaz w wysokości do 900 zł rocznie.

To bardzo cenna i znacząca inicjatywa, i konkretne wsparcie finansowe, gdyż w praktyce oznaczać może, że wielu Powstańców Warszawskich nie będzie musiało płacić za gaz.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie aktualnej umowy zawartej z PGNiG oraz zgłoszenie chęci skorzystania z takiej propozycji pomocy przez wypełnienie i odesłanie kompletu dokumentów. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych weryfikuje, czy osoba zgłaszająca się o dofinansowanie ma uprawnienia kombatanckie
z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się osobiście (lub zlecić sprawę pełnomocnikowi) do dowolnego Biura Obsługi Klienta PGNiG w całej Polsce w celu pobrania niezbędnych formularzy do wypełnienia. Można też zgłosić się telefonicznie (numery telefonów podajemy poniżej), wówczas pracownicy PGNiG wyślą wymagane dokumenty pocztą.

 Adresy Biur Obsługi Klienta PGNiG:

http://www.pgnig.pl/dla-domu/biura-obslugi-klienta

 

Dokumenty należy odesłać na adres:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. M. Kasprzaka 25 C

01-224 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Rachunek wdzięczności PGNiG"  

 

Dokumenty i formularze do pobrania:

 

Deklaracja:

 http://www.pgnig.pl/documents/10184/1743667/Deklaracja_rachunek_wdzi%C4%99czno%C5%9Bci/78fca726-4afb-46e8-8a37-daa9147449288

Pełnomocnictwo:

http://www.pgnig.pl/documents/10184/1743667/Pe%C5%82nomocnictwo_rachunek_wdzi%C4%99czno%C5%9Bci/6b161cf0-ed1c-4695-b32a-0e82dc6eda4c

 

Regulamin projektu:

http://www.pgnig.pl/documents/10184/1743667/Regulamin_rachunek_wdzi%C4%99czno%C5%9Bci/ff268afd-e5eb-4c58-a832-a502e67d60fA

 

Telefoniczne Centra Obsługi Klienta:

 

Dla Regionu Mazowieckiego:

(22) 637 46 04, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00

Dla Regionu Wielkopolskiego:

801 888 989, (61) 851 46 01 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00.

Dla Regionu Pomorskiego:

(58) 325 99 02 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00

Dla Regionu Karpackiego:

(12) 687 46 05, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00

Dla Regionu Dolnośląskiego:

801 301 801, (32) 303 07 16, dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Dla Regionu Górnośląskiego:

(32) 391 23 03, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00

 

 * Połączenia z telefonu stacjonarnego - opłata jak za jednostkę taryfikacyjną połączenia lokalnego 

** Połączenia z telefonu komórkowego - całkowity koszt połączenia ponosi dzwoniący