Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2019-02-16

Ostatnie pożegnanie śp. Jana OLSZEWSKIEGO

 Przedstawiciele Klubu VM: płk w st. spocz. Bronisław Maciaszczyk i ppłk w st. spocz. Henryk Ratyna, wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Jana Olszewskiego. Prawnika, polityka-prezesa Rady Ministrów RP. W czasach II wojny światowej - harcerza-łącznika Szarych Szeregów w najmłodszej grupie „Zawiszaków”, w drużynie im. Bolesława Prusa na Bródnie, potem (1946-47) – działacza w młodzieżowym kole Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka [*]

Po Mszy świętej w Archikatedrze św. Jana, której przewodniczył bp. Michał Janocha kondukt pogrzebowy udał się pod pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie Weterani Walk o Niepodległość wraz z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem pożegnali Premiera RP w latach 1991-1992. Uroczystości zakończyły się odprowadzeniem ciała zmarłego do grobu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach [*]