Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Zarząd Klubu VM

 

Z A R Z Ą D:


PREZES 

płk w st. spocz. Bronisław MACIASZCZYK pseud. "Józef"
wieloletni członek Klubu VM (od 2013 roku odpowiedzialny za sprawy finansowe Stowarzyszenia),
funkcję prezesa pełni 14 grudnia 2016 roku

  

 

WICEPREZES

płk w st. spocz. Zygmunt MAGUZA "Waleczny"
wieloletni członek Klubu VM, wiceprezes od 14 grudnia 2016 roku do 18 marca 2018 r. [*]

 

 

WICEPREZES/SKARBNIK

por. w st. spocz. Halina GÓRKA-GRABOWSKA
wieloletni członek Klubu VM,  od lutego 2015 r. do grudnia 2016 r. przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
funkcję wiceprezesa łączonej z funkcją skarbnika pełni od 14 grudnia 2016 roku

 

 

SEKRETARZ

płk w st. spocz. Danuta GAŁKOWA (vel GAŁKA) "Blondynka"
wieloletni członek Klubu VM, funkcję sekretarza pełni od 24 maja 2011 roku

 

    

 

KOMISJA REWIZYJNA:


ppłk w st. spocz. Henryk RATYNA "Orzeł"
wieloletni członek Klubu VM, fotoreporter
od 14 grudnia 2016 r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

płk w st. spocz. Eugeniusz SALATA
wieloletni członek Klubu VM, od maja 2015 roku członek Komisji Rewizyjnej


                             

 

kpt. w st. spocz. Tadeusz SOCHA
wieloletni członek i doradca w Zarządzie Klubu VM, od grudznia 2014 roku członek Komisji Rewizyjnej 

 

 

                                        

WSPÓŁPRACA z ZARZĄDEM:


mjr Włodzimierz TRYKA
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

"członek wspierający" przy Zarządzie Klubu VM ds. organizacyjnych i działalności statutowej,
doradca, koordynator przedsięwzięć edukacyjno-historycznych;
pracuje w Stowarzyszeniu od września 2006 roku

 

 

mgr Liliana TRYKA
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
"członek wspierający" przy Zarządzie Klubu VM ds. sekretariatu i działalności statutowej,
redaktor "Biuletynu" i "Zeszytów Historycznych" , red./admin. strony internetowej i FB

pracuje w Stowarzyszeniu od maja 2006 roku 

  

 

ppłk rez. Jan CHŁOPEK
wspiera działalność Stowarzyszenia od maja 2015 roku,
"członek wspierający"  przy Zarządzie Klubu VM ds. socjalnych, pomocnik ds. organizacyjnych