Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Władze i współpracownicy Klubu VM

 

Z A R Z Ą D:

PREZES 

płk w st. spocz. Bronisław MACIASZCZYK pseud. "Józef"
wieloletni członek zwyczajny Klubu VM, (od 2013 roku odpowiedzialny za sprawy finansowe Stowarzyszenia),
funkcję prezesa pełni od 14 grudnia 2016 roku

  

 

WICEPREZES/SKARBNIK

kpt. w st. spocz. Halina GÓRKA-GRABOWSKA
wieloletni członek zwyczajny Klubu VM,  od lutego 2015 r. do grudnia 2016 r. przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
funkcję wiceprezesa łączonej z funkcją skarbnika pełni od 14 grudnia 2016 roku

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:


ppłk w st. spocz. Henryk RATYNA "Orzeł"
wieloletni członek zwyczajny Klubu VM - fotoreporter;
od 14 grudnia 2016 r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej

          

kpt. w st. spocz. Tadeusz SOCHA
wieloletni członek zwyczajny Klubu VM, doradca; od grudnia 2014 roku członek Komisji Rewizyjnej 

 

 

                                        

OSOBY WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA:


mjr Włodzimierz TRYKA
członek wspierający od 2006 roku; od roku 2006 do stycznia 2019 roku - szef biura, doradca,
koordynator współpracy z MON oraz innymi resortami i podmiotami zewnętrznymi.
Od lutego 2019 roku - członek wspierający ds. współpracy z innymi instytucjami kombatanckimi
oraz z instytucjami oświatowymi w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych upowszechniającymi tradycje oręża polskiego

 

 

mgr Liliana TRYKA
członek wspierający od 2006 roku:
Samodzielny redaktor wydawnictw i redaktor/admin. strony internetowej oraz profilu na Facebook.
Koordynator współpracy z MON, z innymi stowarzyszeniami kombatanckimi i partnerami zewnętrznymi.

  

 

ppłk rez. Jan CHŁOPEK
członek wspierający od 2015 roku; współpracownik Zarządu ds. socjalnych, finansowych i organizacyjnych.