Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Władze i współpracownicy Klubu VM

 

Z A R Z Ą D:

PREZES 

płk w st. spocz. Bronisław MACIASZCZYK pseud. "Józef"
wieloletni członek Klubu VM (od 2013 roku odpowiedzialny za sprawy finansowe Stowarzyszenia),
funkcję prezesa pełni 14 grudnia 2016 roku

  

 

WICEPREZES/SKARBNIK

kpt. w st. spocz. Halina GÓRKA-GRABOWSKA
wieloletni członek Klubu VM,  od lutego 2015 r. do grudnia 2016 r. przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
funkcję wiceprezesa łączonej z funkcją skarbnika pełni od 14 grudnia 2016 roku

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:


ppłk w st. spocz. Henryk RATYNA "Orzeł"
wieloletni członek Klubu VM, fotoreporter
od 14 grudnia 2016 r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej

          

kpt. w st. spocz. Tadeusz SOCHA
wieloletni członek i doradca w Zarządzie Klubu VM, od grudznia 2014 roku członek Komisji Rewizyjnej 

 

 

                                        

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY:


mjr rez. Włodzimierz TRYKA
współpracownik Zarządu w latach: 2006 - 2019
ds. działalności statutowej, 
doradca, koordynator pracy bieżącej Stowarzyszenia i organizator przedsięwzięć;
członek wspierający od 2006 roku

 

 

mgr Liliana TRYKA
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
współpracownik  ds. sekretariatu i działalności statutowej,
redaktor "Biuletynu" i "Zeszytów Historycznych" , red./admin. strony internetowej i profilu na FB;

pracuje w Stowarzyszeniu od 13 lat (maj 2006 r.);
członek wspierający od 2006 roku

  

 

ppłk rez. Jan CHŁOPEK
wolontariusz  ds. socjalnych i organizacyjnych;
współpracuje z Zarządem od 4 lat (maj 2015 r.);
członek wspierający od 2015 roku