Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Władze i współpracownicy Klubu VM

PREZES 

płk w st. spocz. Bronisław MACIASZCZYK pseud. "Józef"
wieloletni członek zwyczajny Klubu VM, (od 2013 roku odpowiedzialny za sprawy finansowe Stowarzyszenia),
funkcję prezesa pełni od 14 grudnia 2016 roku