Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2016-10-21

Zmarł płk w st. spocz. Zygmunt Łabędzki "Łoś", Prezes Klubu VM