Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2017-03-10

100. Rocznica Urodzin gen. bryg. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego

Dzisiaj, w Muzeum Powstania Warszawskiego,  gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Ścibor-Rylski

świętował Jubileusz 100. Rocznicy Urodzin.
Mieliśmy okazję osobiście złożyć Dostojnemu Jubilatowi życzenia.