Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2017-04-19

Przekazanie orderu Virtuti Militari po latach...

19 kwietnia 2017 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przekazał rodzinie śp. kpr. Franciszka Dziuby, nadany mu, pośmiertnie, przez władze RP na uchodźstwie, Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari. To najwyższe, polskie odznaczenie bojowe przyznane zostało na wniosek gen. Stanisława Maczka, za dokonania i męstwo wykazane podczas obrony Polski w 1939 roku.

Kpr. Franciszek Dziuba, celowniczy armaty przeciwpancernej Bofors w 1. plutonie 1. szwadronu dywizjonu przeciwpancernego 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej Wojska Polskiego zniszczył w czasie walki pięć niemieckich czołgów. Poległ bohaterską śmiercią 2 września 1939 r. podczas bitwy pod Wysoką.

„To niezwykła chwila, bo oto po latach, w 225. rocznicę ustanowienia tego najwyższego polskiego odznaczenia wojennego, ten order pośmiertnie trafia w ręce rodziny. To jest dowód na to, że Rzeczpospolita pamięta o swoich bohaterach, pamięta, komu zawdzięcza wolność. Dotyczy to zresztą wszystkich dzisiaj uhonorowanych bohaterów walk o niepodległość. Polska pamięta i z przeszłości, czynów, dokonań, bohaterów chce czerpać siłę, chce czerpać moc, chce budować współczesność pamiętając o przeszłości i o bohaterstwie najdzielniejszych córek i synów narodu polskiego. Nie da się budować współczesności, nie można marzyć o przyszłości, jeżeli nie będziemy głęboko zakorzenieni w przeszłości i tradycji, w tych dziejach, które budowali dzisiaj uhonorowani” – powiedział w swoim wystąpieniu minister Jan Józef Kasprzyk.


                                                                                                                                                            Fot.: UdsKiOR

Ta wzruszająca dla rodziny, wyjątkowa uroczystość odbyła się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Informację podajemy za Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/720-przekazanie-orderu-wojennego-virtuti-militari-oraz-wr%C4%99czenie-odznacze%C5%84-pa%C5%84stwowych.html

lilianat