Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2017-05-25

69. rocznica wykonania wyroku śmierci na rtm. Witoldzie Pileckim

69 lat temu, 25 maja 1948 roku, władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim, oficerze ZWZ-AK, który w 1940 r. dobrowolnie poddał się wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie.

Rtm. Witold Pilecki aresztowany został przez UB w 1947 roku. Torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji, skazany został na karę śmierci.

Rtm. Witold Pilecki na ławie oskarżonych. 1948 rok.