Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2017-04-23

75. rocznica odznaczenia gen. Władysława Andersa Krzyżem Złotym Orderu VIRTUTI MILITARI

Warszawa, 23.04.2017 r.

 

 

Pani Minister Anna Maria Anders

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Pełnomocnik Rządu do spraw Dialogu Międzynarodowego

oraz

Uczestnicy uroczystości z okazji
75. rocznicy odznaczenia generała Władysława Andersa Krzyżem Złotym Orderu VIRTUTI MILITARI
 

 

Szanowna Pani Minister, 

wyrażamy serdeczne słowa podziękowania za pamięć i zaproszenie nas, członków ogólnopolskiego Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari z siedzibą w Warszawie, do udziału w uroczystych obchodach 75. rocznicy odznaczenia generała Władysława Andersa Krzyżem Złotym orderu Virtuti Militari za kampanię wrześniową 1939 roku.

Dziękujemy, to dla nas wielki zaszczyt i satysfakcja. Niestety, z przykrością zawiadamiamy, że stan naszego zdrowia, spowodowany zaawansowanym już wiekiem, nie pozwala na osobisty udział w uroczystości, czego ogromnie żałujemy. Jesteśmy z Panią oraz ze wszystkimi Zgromadzonymi myślą i sercem, przepełnieni radością, że pamięć o Generale jest kultywowana, a wraz z nią upowszechniana jest wiedza o Virtuti Militari, najstarszym i najwyższym, polskim odznaczeniu bojowym. Pozwalamy sobie przy tym wyrazić refleksję, że w społeczeństwie polskim wciąż zbyt mało propagowana jest ta wiedza. A przecież order VIRTUTI MILITARI, to już 225 lat chlubnej, dumnej tradycji polskiego oręża. To świadectwo czynów godnych naśladowania, ofiarności w walkach popartej wiedzą i umiejętnościami wojskowymi, i ściślej - dowódczymi, świadectwo postaw żołnierskich przepełnionych miłością do Ojczyzny, w myśl idei i dewizy orderu Virtuti Militari: BÓG HONOR OJCZYZNA. Generał Władysław Anders jest jednym z najznamienitszych wzorców, przykładów takiej postawy.

Panie Generale Władysławie Andersie, my, polscy żołnierze, weterani walk II wojny światowej odznaczeni orderem Virtuti Militari, stajemy przed Tobą na baczność i oddajemy Ci należny hołd! Czujemy się częścią wspólnoty, która Cię z szacunkiem otacza, „Wspólnoty Generała Andersa”. Łączy nas wiele, ale najważniejsze, to: silne poczucie tożsamości narodowej, wspólny, wojenny los żołnierski i umiłowanie naszego Kraju, wreszcie - Virtuti Militari.

Niewiele jest na świecie odznaczeń, które byłyby związane z historią swojego kraju tak bardzo i od tak wielu pokoleń, jak polskie Virtuti Militari. To tradycja piękna, ale i często tragiczna, jak tragiczne i trudne były losy naszego kraju, i rodaków. Virtuti Militari jest dla nas, Polaków, powodem do dumy. W najtrudniejszych latach był chroniony, jak najświętsza relikwia. Dla wrogów zaś zawsze był zagrożeniem, symbolem patriotyzmu, waleczności i niezłomności Polaków, wreszcie - narzędziem perfidnych, politycznych manipulacji, deprecjonowany przez nich i  niszczony. Pomimo profanującego przerabiania i prób całkowitej likwidacji przetrwał do dzisiejszych czasów pozostając symbolem wszystkiego, co najszlachetniejsze i najcenniejsze w trudnej służbie żołnierza polskiego.

Testamentem Klubu Virtuti Militari jest, aby order nie został zamknięty w gablotach muzealnych, aby nadal mógł spełniać swą rolę, dla jakiej został ustanowiony w 1792 roku, jako najwyższa nagroda, zgodnie z dewizą: Virtuti Militari, czyli: Dzielności Żołnierskiej. Jesteśmy gorącym orędownikiem idei kontynuacji nadawania współcześnie orderu Virtuti Militari, jako - co pragniemy wyraźnie podkreślić -  wolnego od wszelkich wpływów politycznych, znaczonego jedynie losem żołnierza, jako najwyższej nagrody dla żołnierza za wzorową, bohaterską postawę na polu walki, za (tu zacytujemy fragment Ustawy z 1919 roku): „czyny wybitnego męstwa i odwagi dokonanych w boju, i połączonych z poświęceniem się dla dobra Ojczyzny”.

 

Szanowna Pani Minister, szanowni Państwo,

oddając hołd generałowi Władysławowi Andersowi i wszystkim żołnierzom-weteranom walk o wolność Polski, a także mając na uwadze współczesnych żołnierzy, którzy godnie dziedziczą tradycje i ich służbę dla dobra naszej Ojczyzny (w tym trudną służbę poza granicami kraju), pragniemy przywołać słowa Ojca Świętego Jana Pawła II:

„Któż lepiej, niż Wy, drodzy żołnierze (…), może zaświadczyć o obecności w świecie przemocy i niszczących sił zła? Wy walczycie z nimi każdego dnia, jesteście bowiem powołani, aby bronić słabych, ochraniać uczciwych, wspomagać pokojowe współistnienie narodów. Każdy z Was odgrywa rolę „strażnika”, który musi wytężać wzrok, aby zawczasu zażegnać niebezpieczeństwo i wszędzie krzewić sprawiedliwość i pokój”.

Pozwalamy sobie złożyć serdeczne wyrazy uznania i podziękowania Pani Minister Annie Marii Anders za działalność patriotyczno-historyczną na rzecz edukacji historycznej, kultywowanie pamięci o generale Władysławie Andersie i Jego Żołnierzach oraz upowszechnianie polskich tradycji orężnych.

Pozdrawiamy Panią Minister i wszystkich Uczestników uroczystości; życzymy dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz wielu inicjatyw i powodzenia w działalności patriotycznej na rzecz współczesnych i przyszłych pokoleń, dla dobra Polski.

 

Pozostajemy z wyrazami szacunku i żołnierskim pozdrowieniem.

 

W imieniu członków Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari:

Prezes płk w st. spocz. Bronisław MACIASZCZYK
oraz członkowie Zarządu:

-      płk w st. spocz. Danuta GAŁKOWA

-      por. w st. spocz. Halina GÓRKA-GRABOWSKA

-      płk w st. spocz. Zygmunt MAGUZA

-      płk w st. spocz. Eugeniusz SALATA

-      ppłk w st. spocz. Henryk RATYNA

-      kpt. w st. spocz. Tadeusz SOCHA

oraz członkowie wspierający Stowarzyszenia

 

Wyk. L.T.