Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

AKTUALNOŚCI

II edycja Kampanii Historycznej "BohaterON" zakończona! Podobnie, jak w pierwszej edycji, mieliśmy wielką przyjemność uczestniczyć w tej wspaniałej, patriotycznej akcji.
W tym roku spotkała nas podwójna przyjemność, ponieważ nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone do udziału w projekcie jako jeden z członków Komitetu Honorowego. Poczytujemy to sobie za wyjątkowe wyróżnienie i szczególny dowód pamięci. Być "twarzą" takiego Wydarzenia, to wielka satysfakcja i zaszczyt. Dziękujemy!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Nasze Stowarzyszenie jest obecnie jedynym reprezentantem Weteranów walk II wojny światowej odznaczonych najwyższym, najstarszym odznaczeniem wojskowym o charakterze bojowym - Orderem VIRTUTI MILITARI.

Mamy nadzieję na odbudowanie Kapituły Orderu VM, która działać będzie dopóty, dopóki żyć będą Damy i Kawalerowie Virtuti Militari.  Tymczasem... :

Żródło:

http://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/kapituly-orderow/

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************************************ 

VIRTUTI MILITARI

Order Wojenny Virtuti Militari, to najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie przyznawane za bohaterską postawę na polu walki. Jest on nadawany osobom wojskowym i cywilnym za wybitne zasługi bojowe w obronie ojczyzny, a także jednostkom wojskowym, miejscowościom itp. Jego nazwa Virtuti Militari – Cnocie Wojskowej – wraz z umieszczoną na awersie dewizą Honor i Ojczyzna stanową najistotniejszy jego walor patriotyczny.

Geneza orderu Virtuti Militari sięga XVIII wieku i jest ściśle związana z wojną polsko-rosyjską 1792 r. w obronie Konstytucji 3 Maja.

 

Czarno-niebieska wstążka,

A przy niej srebrny krzyż:

Virtuti Militari.

Co znaczy to ? – Czy wiesz?

Znaczy żołnierskiej cnocie,

Szlachetni o niej śnią,

A zdobyć ten krzyż można

Pogardą śmierci, krwią.

Kto w boju mężnie staje,

Idąc na armat spiż,

Temu Ojczyzna daje

Żołnierskiej cnoty krzyż.

Chorągwie i sztandary

Zwycięsko szumią w krąg,

A on ów dar nad dary

Z Ojczyzny bierze rąk.

Szanuj tę pierś, na której

Błyszczy ten święty znak

I proś w pacierzu Boga

Byś się zasłużył tak.

By wódz na polu chwały

Na pierś ci przypiął go

Virtuti krzyż, zdobyty

Pogardą śmierci, krwią.

„Krzyż Virtuti”, OR-OT – Artur Oppman

 

 

lilianat