Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

AKTUALNOŚCI

W związku z pojawieniem się różnego rodzaju, bezpostawnymi roszczeniami wobec Stowarzyszenia-Klubu VM, zgodnie z życzeniem Pana Prezesa płk. Bronisława Maciaszczyka podaje się do publicznej wiadomości treść oświadczenia, które zmuszony został sporządzić w związku z zaistniałą, bulwersującą Zarząd sytuacją oraz wdarzeniami, których dowody pozostają na tym etapie niejawne i procedowania są w trybie służbowym.