Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2018-01-10

XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" - 10 lat patronatu honorowego Klubu VM

Rozpoczynamy, już po raz 10-ty (jako Patron Honorowy) gorące „kibicowanie” uczniom zmagającym się z zadaniami konkursowymi XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". W tej edycji temat Konkursu dotyczy lat 1887-1922 - "O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

To wspaniałe, z wieloletnią już tradycją, historyczno-patriotyczne przedsięwzięcie organizowane m.in. przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, które przed laty zaprosiło nas (z inicjatywy pracującego z Zarządem Klubu VM mjr. Włodzimierza Tryki) do objęcia patronatem to wyjątkowe przedsięwzięcie.

Jest to konkurs, który rozgrywany jest w kilku etapach i trwa od października bieżącego roku szkolnego do czerwca roku następnego. To olbrzymi wysiłek dla uczniów, organizatorów, nauczycieli, rodziców… Z wielką radością przyglądamy się i patronujemy Konkursowi już 10-ty rok. Wszyscy tworzą jedną rodzinę, którą jednoczą: historia i tradycje Ojczyzny, wspólne emocje i wzruszenia, a w finale – łzy radości, ale i - jak to w rywalizacjach bywa – zawodu i rozczarowania. Uczestniczymy zawsze w Uroczystej Gali Konkursu, wręczając laureatom pamiątkowe medale i dyplomy (wcześniej były też statuetki) i za każdym razem podkreślamy, że zwycięzcami są wszyscy. Kilkanaście tysięcy uczniów corocznie decyduje się dobrowolnie, dodatkowo, podjąć trud zgłębiania wiedzy z historii i tradycji oręża polskiego nie tylko związanej z samymi wydarzeniami i ich uczestnikami, ale też z uwzględnieniem zagadnień dot. sztuki, heraldyki, architektury, uzbrojenia. Wiedza tych uczniów wybiega daleko poza program szkolny; wśród nich są uczestnicy wieloletni, "zawodnicy-weterani" i cieszy fakt, że wciąż inspiracji ulegają kolejni, a Konkurs rozwija się.

Do tegorocznej edycji w roku szkolnym 2017/2018 przystąpiło ogółem 14.179 uczniów z całej Polski, z 1.053 szkół.

10 stycznia 2018 roku odbył się II etap (rejonowy) Konkursu. W województwie mazowieckim przeprowadzono go w sześciu miastach: w Warszawie, Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i w Siedlcach.

Dla uczniów z Warszawy i uczniów ze szkół z powiatów objętych nadzorem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, konkurs rejonowy przeprowadzono w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej. 12-osobowa Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli historii,  przedstawicieli Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej: mjr. Włodzimierza Tryki i Barbary Giży, dokonała oceny 389 testów konkursowych.

Zwycięzcy etapu rejonowego będą zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 5 kwietnia 2018 roku. Laureaci II etapu zostaną zaproszeni do udziału w zawodach finałowych, które odbędą się w dniach 7-9 czerwca w Warszawie.

Życzymy serdecznie wszystkim uczestnikom wytrwałości i powodzenia w Konkursie :)

Z wielką przyjemnością uhonorujemy Was, jak co roku, specjalnie przygotowywanymi pamiątkami i dyplomami uznaniowymi.
Do zobaczenia w czerwcu!

lilianat

 

Relacja dot. XXII edycji Konkursu:

http://www.klubvm.org.pl/aktualnosci/94GALERIA "Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" - uroczyste zakończenie "